Hotline: 0923199968
Kỹ thuật đóng gói và bảo quản rau tươi

Kỹ thuật đóng gói và bảo quản rau tươi

Tuy nhiên vẫn tồn tại những hạn chế ở khâu đóng gói và bảo quản dẫn đến tình trạng hao hụt và làm giảm chất lượng sản phẩm. Vậy kỹ thuật đóng gói và bảo quản rau như thế nào để cải thiện những nhược điểm này?

Kho lạnh bảo quản sinh phẩm y tế

Kho lạnh bảo quản sinh phẩm y tế

Kho lạnh là một phần trong dây truyền lạnh để điều kiện bảo quản không bị gián đoạn. Nhiệt độ kho lạnh bảo quản sinh phẩm y tế được thiết kế theo từng yêu cầu bảo quản sản phẩm cụ thể, nhiệt độ bảo quản phổ biến trong khoảng từ -25 đến +8 độ C.

Hotline: 0923199968

0923199968

error: Content is protected !!