Kho lạnh bảo quản dược phẩm

Kho lạnh bảo quản dược phẩm

Kho lạnh bảo quản dược phẩm được thiết kế phù hợp các điều kiện bảo quản được in trên các loại dược phẩm. Nhiệt độ để bảo quản dược phẩm được thiết kế linh hoạt, thông thường từ 15-25 độ C. Nhiệt độ khách được thiết kế tùy thuộc vào yêu cầu bảo quản.

Kho lạnh bảo quản thuốc

Kho lạnh bảo quản thuốc

Kho lạnh bảo quản thuốc được thiết kế đáp ứng yêu cầu điều kiện bảo quản của bộ y tế. Nhiệt độ kho lạnh được thiết kế linh hoạt, thông thường 15-25 độ C. Trừ một số loại thuốc yêu cầu điều kiện bảo quản riêng.

12

0923199968

0923199968

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo