Hotline: 0923199968
Kho lạnh bảo quản dược phẩm

Kho lạnh bảo quản dược phẩm

Kho lạnh bảo quản dược phẩm được thiết kế phù hợp các điều kiện bảo quản được in trên các loại dược phẩm. Nhiệt độ để bảo quản dược phẩm được thiết kế linh hoạt, thông thường từ 15-25 độ C. Nhiệt độ khách được thiết kế tùy thuộc vào yêu cầu bảo quản.

Kho lạnh bảo quản thuốc

Kho lạnh bảo quản thuốc

Kho lạnh bảo quản thuốc được thiết kế đáp ứng yêu cầu điều kiện bảo quản của bộ y tế. Nhiệt độ kho lạnh được thiết kế linh hoạt, thông thường 15-25 độ C. Trừ một số loại thuốc yêu cầu điều kiện bảo quản riêng.

Lắp đặt kho lạnh bảo quản hóa chất

Lắp đặt kho lạnh bảo quản hóa chất

Lắp đặt kho lạnh bảo quản hóa chất ngoài yếu tố nhiệt độ còn phải chú ý tới yếu tố ẩm và tính chống ăn mòn hóa học. Lắp đặt kho lạnh bảo quản hóa chất có thêm một số đặc thù riêng do một số sản phẩm hóa chất còn có tính chất hấp thụ hơi ẩm; một số hóa chất có tính phát tán chất hóa học ra xung quanh.

12
Hotline: 0923199968

0923199968

error: Content is protected !!