Hotline: 0923199968
Lắp đặt hệ kho lạnh bệnh viện quốc tế

Lắp đặt hệ kho lạnh bệnh viện quốc tế

Hệ kho lạnh bệnh viện bao gồm các hạng mục kho lạnh bảo quản thực phẩm, trong đó kho đông lạnh bảo quản thịt, cá, các loại thực phẩm đông lạnh; kho mát phòng sơ chế; hạng mục kho lạnh bảo quản rau củ quả; và hạng mục kho lạnh bảo quản vacxin, thuốc.

Hotline: 0923199968

0923199968

error: Content is protected !!