Hotline: 0923199968
Quy trình lắp đặt kho lạnh bảo quản nông sản

Quy trình lắp đặt kho lạnh bảo quản nông sản

Công dụng của kho lạnh bảo quản đã rõ ràng, nhưng quy trình lắp đặt kho lạnh ra sao? Kho lạnh Foc Việt xin tóm tắt quy trình lắp đặt kho lạnh bảo quản nông sản, căn cứ để lựa chọn một kho lạnh phù hợp với nhu cầu sử dụng của Quý khách.

Chuẩn kho lạnh bảo quản

Chuẩn kho lạnh bảo quản

Chuẩn kho lạnh bảo quản bao gồm chuẩn về nhiệt độ bảo quản, chuẩn về quy mô kho bảo quản và chuẩn về kết cấu kho lạnh bảo quản, và báo giá kho lạnh bảo quản

Hotline: 0923199968

0923199968

error: Content is protected !!