Hotline: 0923199968
Kho lạnh thực phẩm – lắp đặt kho lạnh bảo quản thực phẩm

Kho lạnh thực phẩm – lắp đặt kho lạnh bảo quản thực phẩm

Kho lạnh bảo quản thực phẩm được lắp đặt nhiều tại nhà hàng, khách sạn, bếp ăn tập thể bảo quản thực phậm riêng biệt thực phẩm đông lạnh và nhóm rau củ quả. Kho lạnh thực phẩm được thiết kế 2 ngăn với nhiệt độ bảo quản khác nhau, đảm bảo điều kiện bảo quản của từng nhóm thực phẩm.

Hotline: 0923199968

0923199968

error: Content is protected !!