Hotline: 0923199968
Kho lạnh nông sản

Kho lạnh nông sản

Kho lạnh nông sản là một dạng cơ sở vật chất đặc biệt, không chỉ để chứa đựng nông sản mà còn đảm bảo, nâng cao chất lượng nông sản được bảo quản. Kho lạnh nông sản nói chung, đặc biệt là kho tồn trữ hạt nông sản, cần đáp ứng được những yêu cầu nhất định.

Kho lạnh trữ cam

Kho lạnh trữ cam

Kho lạnh trữ cam được duy trì nhiệt độ mức ổn định từ 2 đến 8 độ C. Trái cam được thu hoạch đúng độ tuổi, được bọc kín bằng nilon trước khi đưa vào kho lạnh trữ cam. Sử dụng kho lạnh trữ cam chủ động kiểm soát được mức nhiệt độ, độ ẩm cần duy trì.

Hotline: 0923199968

0923199968

error: Content is protected !!