Hotline: 0923199968
Lắp kho lạnh thực phẩm nhà hàng

Lắp kho lạnh thực phẩm nhà hàng

Lắp kho lạnh thực phẩm nhà hàng là phần quan trọng trong quy trình bảo quản thực phẩm của nhà hàng, nhằm linh hoạt trong việc bảo quản 2 nhóm thực phẩm yêu cầu điều kiện bảo quản không giống nhau: bảo quản đông lạnh và bảo quản mát.

Hotline: 0923199968

0923199968

error: Content is protected !!