Hotline: 0923199968
Lắp đặt kho lạnh bảo quản hóa chất

Lắp đặt kho lạnh bảo quản hóa chất

Lắp đặt kho lạnh bảo quản hóa chất ngoài yếu tố nhiệt độ còn phải chú ý tới yếu tố ẩm và tính chống ăn mòn hóa học. Lắp đặt kho lạnh bảo quản hóa chất có thêm một số đặc thù riêng do một số sản phẩm hóa chất còn có tính chất hấp thụ hơi ẩm; một số hóa chất có tính phát tán chất hóa học ra xung quanh.

Hotline: 0923199968

0923199968

error: Content is protected !!