Hotline: 0923199968

Kho lạnh dược phẩm - Y tế

Lắp đặt kho lạnh dược phẩm là điều kiện tiên quyết đối với các đơn vị sản xuất, nhập khẩu và phân phối các loại vacxin, dược phẩm yêu cầu bảo quản lạnh. Kho lạnh dược phẩm do chúng tôi lắp đặt đáp ứng được các yêu cầu khắt khe nhất theo quy định của bộ y tế.

12
Hotline: 0923199968

0923199968

error: Content is protected !!