Hotline: 0923199968

Dự Án

Kho lạnh bảo quản sinh phẩm y tế

Kho lạnh bảo quản sinh phẩm y tế

Kho lạnh là một phần trong dây truyền lạnh để điều kiện bảo quản không bị gián đoạn. Nhiệt độ kho lạnh bảo quản sinh phẩm y tế được thiết kế theo từng yêu cầu bảo quản sản phẩm cụ thể, nhiệt độ bảo quản phổ biến trong khoảng từ -25 đến +8 độ C.

Lắp đặt kho lạnh bảo quản bí

Lắp đặt kho lạnh bảo quản bí

Lắp đặt kho lạnh bảo quản bí cũng giống như kho lạnh bảo quản nông sản, cần đảm bảo yêu cầu về nhiệt độ, độ ẩm trong suốt quá trình bảo quản, để giữ trái bí luôn tươi, không bị ngót nước, hư hỏng.

Thi công kho lạnh bảo quản cam

Thi công kho lạnh bảo quản cam

Việc thiết kế, thi công kho lạnh bảo quản cam cần đảm bảo nhiệt độ bảo quản yêu cầu trong khoảng từ 2 – 8 độ C, độ ẩm phù hợp để giữ tươi trái cam. Yêu cầu trái cam trước khi đưa vào kho lạnh bảo quản cần được thu hoạch đúng độ tuổi, cần bọc kín bằng nilon.

Hotline: 0923199968

0923199968

error: Content is protected !!