Hotline: 0923199968
Kho lạnh bảo quản vacxin

Kho lạnh bảo quản vacxin

Kho lạnh bảo quản trong y tế, đặc biệt là kho lạnh bảo quản vacxin đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì bảo quản chất lượng vacxin, dược phẩm, đáp ứng được yêu cẩu bảo quản theo chuẩn bộ Y tế.

Hotline: 0923199968

0923199968

error: Content is protected !!