Hotline: 0923199968

bảo quản thuốc thú y

Lắp đặt kho lạnh bảo quản thuốc thú y

Lắp đặt kho lạnh bảo quản thuốc thú y

Lắp đặt kho lạnh bảo quản thuốc thú y hay kho lạnh bảo quản vacxin cần đáp ứng được yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật và chất lượng bảo quản để tránh gây tổn thất và thiệt hại về hàng hóa, hiệu quả kinh tế cho chủ đầu tư. Lắp đặt kho lạnh bảo quản thuốc thú y đáp ứng điều kiện bảo quản chuẩn bộ y tế. Nhiệt độ bảo quản được thiết kế linh hoạt phù hợp yêu cầu in trên bao bì.

Hotline: 0923199968

0923199968

error: Content is protected !!