Hotline: 0923199968

bảo quản hải sản

Thời gian tối đa cho bảo quản thực phẩm

Thời gian tối đa cho bảo quản thực phẩm

Bảo quản thực phẩm bằng kho lạnh là phương pháp giữ tươi thực phẩm nhờ khí lạnh, mà không cần dùng chất hóa học bảo quản trong khoảng thời gian nhất định. Nhiệt độ để bảo quản tùy biến, đáp ứng yêu cầu bảo quản của từng loại thực phẩm cần bảo quản.

Hotline: 0923199968

0923199968

error: Content is protected !!